Siteyi Tavsiye Et
 
 
Giriş Sayfası Olarak Ayarla
 
Sık Kullanılanlara Ekle  
 
Anasayfa   Açıklama   Kitap Siparişi   Linkler&MP3   Radyo   Soru-Cevap   İrtibat  
 
 
 
 
 Ana-Baba Hakkı
 Karı-Koca Hakkı
 Evlat Hakkı ve Terbiyesi
 Nikah Düşmeyenler
 Evleneceklere Öğütler
 Evlilik, Nikah-Boşanma
 Dinde Örtünmenin Yeri
 Merak Edilenler
 Sağlık Tavsiyeleri
 Kıssadan Hisse
 
 
 
pan style="font-size:px;">

Ä°nsanların en akıllısı, Allahü teâlâya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik edenidir. Seleme bin Dînâr “Rahmetullahi aleyh”

 
 
Günün Erkek İsmi
Recep
 
Günün Kız İsmi
Sehavet
 
 
  Türkiye Çocuk Dergisi  
     
  Yemek Zevki Dergisi  
     
   
 
Skip Navigation LinksAnasayfa > Evlat Hakkı ve Terbiyesi > Erkek-kadın isimleri ve anlamları  
 
Erkek-kadın isimleri ve anlamları
Erkeğe de, kadına da konulan isimler:

Ahsen:
En güzel, pek güzel.
Bahşi: Aşık, seven, tutkun.
Bahtıgür: Kısmeti bol.
Behmen:
Zeki, anlayışlı, tedbirli.
Bera: Fazilet, meziyet, iyilik.
Bereket: Bol ve verimli.
Elmas:
Çok kıymetli.
Ferda: Yarın.
Hayran: Şaşmış, hayrette kalan hayranlık duyan.
Hidâyet:
Doğruya kavuşan. Hak yol, İslamiyet.
Hilal: Yeni ay.
Işık: Aydınlatan.
İfakat:
Hastalıktan kurtulan, iyileşen.
İmran: Evine bağlı kalan.
İrfan: Bilip anlayan, zihni olgun.
İsmet:
Namuslu, kötülük ve rezaletlerden kaçınan. Bütün büyük-küçük günahlardan uzak, kendi dininde ve diğer dinlerde haram olmuş veya olacak bir şeyi yapmayan, hiç bir günah işlemeyen masum olan peygamber sıfatı.
Muzaffer:
Zafer, kazanmış, kahraman.
Merset: Kerim, cömert.
Mücteba: Seçilmiş.
Nimet:
İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş, saadet, mutluluk.
Olcay: Talih, ikbal, kader.
Refet: Merhamet etme, acıma, esirgeme, çok acıma.
Seçkin:
Seçilmiş, üstün, güzide, emsallerinden üstün.
Sermet: Daimi, sürekli.
Servet: Mal, mülk, bakımından zengin.
Sezer:
Sezgisi güçlü erkek
Siret: Tavır, davranış, hareket genel olarak ahlak.
Suat: Kutlu, uğurlu, uğur getiren
Sultan:
Hükümdar, iktidar sahibi
Şadman: Sevinçli, hoşnutluk.
Şafak: Güneş doğmadan önceki ufuktaki aydınlık.
Şenal:
Şen ve neşelilerle arkadaşlık yapan.
Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü yer
Uğur: Baht, talih.
Utku:
Zafer, galip gelme, karakter ve ahlak bakımından emsallerinden önde.
Ümit: Umut, umulan, beklenen şey emel, arzu, rica.
Ümran: Bayındırlık, medeniyet, refah, bereket.
Üstün:
Emsallerinden daha ilerde, galip gelen.
Yakut: Değerli bir süs taşı.
Yâran: Dost. Yâr’ın çoğuludur.
Yüksel:
Manevi alanında yüksel ol.
Ziynet: Süs.

Erkek isminin sonuna Arapça dişilik eki getirilerek yapılan kadın isimleri:

Abdi:
Kul olan, köle olan. Abdiye.
Âbid: Allahü teâlâya ibadet eden, kulluk yapan, zahid, köle. Âbide.
Âdil: Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest. Âdile.
Akif:
Bir şeyde sebat eden. Bir yerde devamlı oturan, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allah’a yönelen. Âkife.
Âkil:
Akıllı, uyanık, zeki. Reşid, olgun. Âkile.
Ali: Üstün yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan, şeref sahibi meşhur. Aliye.
Âlim: Çok şey bilen. Âlime.
Âmil:
Bir işle mükellef olan, yapan. Âmile.
Arif: İlim ve irfan ehli, âmir, kumandan. Arife.
Asım: Kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu. Asıme.
Atik:
Serbest bırakılan. Soyu temiz, genç. Atike.
Atıf: Meyleden, bağlayan. Atıfa.
Avni: Yardım eden, kafadar. Avniye.
Ayni:
Gözde. Ayniye.
Aziz: Muhterem, saygı değer. Azize.
Azmi: Kemikli, güçlü, kuvvetli. Azmiye.
Bahri:
Deniz gibi gözü gönlü geniş. Bahriye.
Basri: Görmesi kuvvetli. Basriye.
Basit: Sade, düz, arızasız. engelsiz. Basite.
Bedri:
Dolunay gibi güzel ve nurlu. Bedriye.
Behic: Şen, güler yüzlü, şirin. Behice.
Besim: Şen, güleç. Besime.
Câhid:
Gayret eden, dini yaymak için cihad eden. Câhide.
Câvid: Sonsuz, ölümsüz. Câvide.
Celil: Büyük, aziz, mertebesi yüksek. Celile.
Cemil:
Güzel, cemal sahibi. Cemile.
Cevher: Yaradılıştan kıymetli. Cevhere.
Cevri: İnciten, sitem eden. Cevriye.
Edib:
Edepli, terbiyeli. Edibe.
Emin: Doğru, dürüst, güvenilir. Çok iyi bilen. Emine.
Enis: Cana yakın, sevimli dost, arkadaş. Enise.
Erib:
Akıllı, zeki, olgun. Eribe.
Fâdıl: Faziletli, faik, üstün, parlak. Fadıle.
Fâhir: Şerefli, değerli, kıymetli, mükemmel. Fahire.
Fahri:
Faziletli, şan ve şeref sahibi. Fahriye.
Fâik: Herkesten güzide, en seçkin ve en üstün. Faika.
Faiz: Kurtulan, ebedi saadete kavuşan. Faize.
Fakih:
Din bilgilerini çok iyi bilen. Fakihe.
Farig: Vazgeçmiş, çekilmiş, rahat, asude, boş. Fariga.
Faris: Ferasetli anlayışlı, uyanık, usta. Farise.
Fazlı:
Faziletli, erdemli, üstünlük sahibi. Fazilet.
Fazıl: Faziletli. Hünerli, olgun, ihsan sahibi. Fâzıla.
Fehim: Zekalı, anlayışlı, çabuk kavrayan. Fehime.
Fehmi:
Zeki, akıllı, anlayış sahibi. Fehmiye.
Fenni: Fen ve tekniğe sahip. Fenniye.
Ferdi: Tek ve eşsiz, tek şey. Ferdiye.
Ferid:
Tek, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Feride.
Fethi: Fetih yapan, zafer kazanan. Fethiye.
Fevzi: Galip, üstün, selamette. Fevziye.
Feyzi:
Feyizli, değerli, ilim ve irfan sahibi. Feyziye
Fikri: Düşünce sahibi. Fikriye.
Firuz: Mesut, ferah, uğurlu, muzaffer Firuze.
Galip:
Üstün gelen, yenen. Galibe.
Habib: Sevgili, dost, sevilen. Habibe.
Hâdi: Hidayet eden, doğruyu gösteren. Hâdiye.
Hâfiz:
Koruyan, esirgeyen. Hâfiza, hâfize
Hafs: Biriktirme, toplama. Hafsa
Hâkim: Hüküm veren, emreden. Hâkime
Hakim:
Hikmet sahibi. Hakime
Halim: Yumuşak huylu, ince tavırlı. Halime
Halis: Hilesiz, katkısız, saf, temiz. Halise.
Hamdi:
Allah’a hamd eden. Hamdiye
Hamid: Hamd edici, övülmeye değer. Hamide.
Hasib:
Değerli, itibarlı, soylu. Hasibe.
Hayri: Hayırla ilgili. Hayır yapan. Hayriye
Hazin:
Hazine bekçisi, haznedar. Hazine.
Hükmi: Hüküm sahibi. Hükmiye
Hulki: İyi huy ve ahlak sahibi. Hulkiye
Hüsnü:
Cemal ve kemal sahibi güzel. Hüsniye
Hıfzı: Saklayan, koruyan. Hıfzıyye
Kadri: İtibarlı, şerefli, kıymetli. Kadriye
Kaim:
Duran, ayakta duran, mevcut. Kaime.
Kâmil: Noksansız, tam. Kâmile.
Kebir: Pek büyük. Kebire.
Kerim:
Keremi bol, ihsan sahibi. Kerime.
Kâşif: Keşfeden, bulan. Kâşife.
Kibar: Terbiyeli, görgülü, nazik. Kibariye.
Kudsi:
Kutsal, mukaddes. Kudsiyye.
Lami: Parlayan, parlak. Lamia.
Latif: Hoş, nazik, mülayim, şirin. Latife.
Lebip:
Akıllı, zeki, anlayışlı. Lebibe
Lemi: Parlak, parıldayan. Lemiye
Leziz: Lezzetli, tatlı. Lezize
Lütfi:
Hoşluk ve güzellik sahibi. Lütfiye
Macid: Şan ve şerefi büyük, yüce. Macide
Mahir: Usta, elinden iş gelen, uzel. Mahire.
Maruf:
Herkesçe bilinen, meşhur. Marufe.
Mâsum: Suçsuz, günahsız. Masume.
Mâşuk: Sevilen, aşk ile sevilen, sevgili. Maşuka.
Mahbub:
Sevilen, sevgili. Mahbube.
Maksud: Arzu edilen. Maksude.
Maksur: Kısaltılmış, bir şeye ayrılmış. Maksure.
Mâlik:
Sahip. Malike.
Mansur: Galip gelen. Mansure.
Mazlum: Zulüm görmüş. Mazlume.
Mebruk:
Tebrik edilmeye lâyık. Mebruka.
Mebrur: Hayırlı, makbul, beğenilmiş. Mebrure.
Medih: Övülmeye değer. Mediha.
Mecid:
Şan ve şeref sahibi, azametli. Mecide.
Meftun: Gönül vermiş, tutkun, vurgun. Meftune.
Mehcur: Bir köşede bırakılmış. Mehcure.
Mehdi:
Doğru yolda olan. Mehdiye.
Mekki: Mekkeli. Mekiyye.
Melih: Güzel, şirin, sevimli. Meliha
Melik:
Padişah, mal sahibi. Melike
Memduh: Övülmüş, beğenilmiş. Memduha
Memnun: Sevinmiş, hoşnut. Memnune
Mergub:
Herkesçe beğenilen rahmet gören. Mergube
Mesrur: Memnun, sevinmiş. Mesrure
Mestur: Örtülü, kapalı, gizli. Mesture
Meşkur:
Teşekküre değer, şükre layık. Meşkure
Mevlüt: Yeni doğmuş çocuk. Mevlüde
Meymun: Uğurlu, bereketli, kutlu. Meymune
Mezid:
Artmış, arttırılmış, büyümüş. Meziyet
Mihri: Güneş gibi parlak ve ışıklı. Mihriye
Muallim: Tâzim eden, hoca. Muallime.
Mucib:
İstenileni veren, boş çevirmeyen. Mucibe
Muhib: Seven, dost, sevgili. Muhibbe
Muhlis: Halis, gerçek dost, ihlâslı. Muhlise
Muhsin:
İyilik ve ihsan eden, cömert. Muhsine
Muin: Yardım eden, yardımcı, muavin. Muine
Muiz: İkram eden, şeref veren, ağırlayan. Muize
Mukbil:
Mutlu, bahtiyar, mübarek. Mukbile
Munis: Ünsiyetli, alışılan, cana yakın, sevimli. Munise
Muslih: Islah edilmiş, ıslah olunmuş. Muslihe
Muti:
İtaat eden, boyun eğen. Mutia
Muvahhid: Allah’ın birliğine inanan. Muvahhide
Mübin: Açık, belli. Mübine
Mücâhid:
Cihâd eden, nefsini terbiye eden,. Mücâhide
Müdrik: İdrak eden, anlayışlı, akıllı. Müdrike
Müfid: Sohbetinden istifade edilen, yararlı. Müfide
Mükrim:
İkram eden, misafir ağırlayan. Mükrime
Mümin: Hak dine inanmış, müslüman. Mümine
Mümtaz: İmtiyazlı, seçkin. Mümtaze
Münci:
Kurtaran, halaskâr. Münciye
Münib: Hakka dönen, pişman olan. Münibe
Münif: Yüksek, büyük, meşhur. Münife
Münir:
Işık veren, parlak, nurlu. Münire
Mürşid: İrşad eden, doğru yolu gösteren. Mürşide
Müslim: Teslim olmuş, müslüman. Müslime
Müşfik:
Şefkatli, merhametli, acıyan. Müşfika
Naci: Kurtulan, selamete kavuşan. Naciye
Nadi: Nida eden, haykıran, bağıran. Nadiye
Nadir:
Az bulunur. Nadire
Nafi: Faydalı şeyler yapan. Nafia
Nafiz: İçe işleyen, tesir eden, sözü geçen. Nafize
Nahid:
Zühre yıldızı. Nahide
Naib: Vekil, birinin yerine geçen. Naibe
Nail: Muradına eren. Naile
Naim:
Bollukta yaşayan. Naime
Naki: Temiz, pak, çok takvalı. Nakiyye
Nami: Namlı, meşhur, tanınmış. Namiye
Namık:
Katip, yazar. Namıka
Nasib: Hisse, kısmet. Nasibe
Nâsih: Nasihat eden. Nâsiha
Nasır:
Yardımcı, imdada yetişen. Nasıra
Nasuh: Çok nasihat eden. Nasuhi
Naşid: Şiir okuyan, şiir yazan. Naşide
Naşir:
Neşreden, dağıtan, saçan. Naşire
Natık: Söyleyen, düşünen. Natıka
Nazim: Tanzim eden, nizama koyan. Nazime
Nazmi:
Tertipli, düzenli. Nazmiye
Nebih: Namlı, şerefli. Nebihe
Nebil: Akıllı, anlayışlı, bilgili. Nebile
Necib:
Soyu temiz, asaletli. Necibe
Necmi: Yıldız gibi parlak. Necmiye
Nedim: Dost, aşık, büyükleri fıkra ve hikâyeleri ile eğlendiren, sohbet arkadaşı. Nedime
Nefis:
Çok hoş, pek hoş, çok hoşa giden. Nefise
Nesib: Soyu sopu temiz. Nesibe
Nezih: Temiz. Nezihe
Nezir:
Doğru yola sokmak için korkutan. Nezire
Nuri: Nurlu, ışıklı, parlak. Nuriye
Rabi: Dördüncü. Rabia
Rebib:
Üvey evlat. Rebibe
Radi: Rıza gösteren, boyun eğen. Radiye, Raziye
Rafi: Kaldıran, yükselten, sahip. Rafia
Ragıb:
İstekli, isteyip rağbet eden. Ragıbe
Rahil: Göçen, göç eden, ölen. Rahile
Rahmi: Rahmete mensup, koruyan. Rahmiye
Raif:
Merhametli, acıyan, esirgeyen. Raife
Rakım: Yazan, çizen. Rakıme
Rasih: Temeli sağlam. Rasiha
Rasim:
Resim yapan. Rasime
Rasin: Sağlam, dayanıklı. Rasine
Raşit: Doğru yolda yürüyen. Raşide
Ratib:
Tertib eden, sıraya koyan. Ratibe
Razi: Rıza gösteren, boyun eğen. Raziye
Rebi: Bahar. Rebia
Refik:
Arkadaş, yoldaş. Refika
Remzi: İşaretli, işaret veren. Remziye
Resmi: Devlet adına olan. Resmiye
Reşit:
Doğru yolda giden, akıllı. Reşide
Rıfkı: Yumuşak, halim selim. Rıfkıye
Ruhi: Ruh sahibi. Ruhiye
Ruhsar:
Yanak, yüz, çehre. Ruhsare
Rüşdi: Doğru yolda giden, olgun. Rüşdiye
Sadi: Saade ve uğur sahibi. Sadiye
Sabih:
Güzel, latif, şirin. Sabiha
Sabir:
Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen. Sabire
Sabit: Doğruluğu isbat edilmiş. Sabite
Sabri:
Sabırlı, acelesiz, dayanıklı. Sabriye
Sacid: Secde eden. Sacide
Sadık: Doğru, gerçek, sadakatli. Sadıka
Safi:
Temiz, katkısız. Safiye
Sahib: Arkadaş. Sahibe
Said: Mutlu, uğurlu. Saide
Sadri:
Gönül ehli. Sadriye
Saim: Oruç tutan. Saime
Sâlih: Dindar, evliya. Saliha
Salim:
Sağlam, emin ve korkusuz. Salime
Sami: Yüksek. Samiye
Samih: Cömert. Samiha
Samim:
İç, öz, asıl, merkez. Samime
Sarim: Keskin, kesici. Sarime
Sakıp: Delen, etkili, parlak, ışıklı. Sakıbe
Satı:
Meydana çıkan, yükselen. Satıa
Selim: Sağlam, kusursuz. Selime
Semih: Cömert. Semiha
Sıddık:
Doğru sözlü Sıddıka
Sırrı: Sır tutan, gizliliğe dikkat eden. Sırrıye
Subhi: Sabahçı, erken kalkan. Subhiye
Sudi:
Faydalı. Sudiye
Sulhi: Barış taraftarı, barışsever. Sulhiye
Süheyl: Bir parlak yıldız. Süheyla
Şadi:
Memnun, sevinçli, gönlü ferah. Şadiye
Şaik: Hevesli, istekli, arzulu, şevkli. Şaika
Şakir: Şükreden. Şakire
Şebib:
Genç, taze. Şebibe
Şefik: Şefkatli, merhametli. Şefika
Şehim: Akıllı yiğit. Şehime
Şerif:
Büyük, soylu. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ın soyundan. Şerife
Şükrü: Şükreden, iyiliğe teşekkür eden. Şükriye.
Tahir: Temiz, pak, temiz. Tahire
Talib:
İsteyen, talebe. Talibe
Tayyib: İyi, temiz, helal, güzel kokulu. Tayyibe
Temim: Nazar boncuğu. Temime
Ubeyd:
Kulcağız, kölecik. Ubeyde
Ulvi: Yüksek, yüce. Ulviye
Ünsi: Arkadaş, alışmış. Ünsiye
Vâcid:
Vücuda getiren. Vacide
Vafi: Yeter, tam, elverir. Vafiye
Vahid: Tek, bir, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Vahide
Vasfi: Vasıflı, kaliteli mi? özellikli. Vasfiye
Vasıf:
Vasfeden,, bildiren, öven. Vasıfe
Vecih: Bir kavmin ulusu, büyüğü, hürmetli. Vecihe
Vefi: Vefalı, tam, mükemmel insan. Vefia
Vefik:
Uygun, kafa dengi, aynı fikirde arkadaş. Vefika
Vehbi: Hediye, Allah vergisi. Vehbiye
Vehib: Hibe eden, bağışlayan. Vehibe
Velid:
Yeni doğmuş, çocuk. Velide
Vesim: Güzel, hoşa giden. Vesime
Yümni: Uğurlu, bereketli, sağcı. Yümniye
Zahid:
Helalın fazlasından da sakınan. Zahide
Zahir: Açık, bir şeyin dış yüzü ve dışı, belli. Zahire
Zaim: Baş, lider. Zaime
Zakir:
Anan Allahü teâlâyı daima zikreden. Zakire
Zarif: Şık, nazik, ince. Zarife
Zati: Özlük, özel, zatına mahsus. Zatiye
Zeki:
Zekalı, çabuk kavrayan. Zekiye
Zihni: Zihinli, düşünceli, kavrayışlı. Zihniye
Zühdi:
Zühd ve takva sahibi. Zühdiye
Zülfi: Zülüflü. Zülfiye
 
Yazdır   Yazıyı Gönder
 
   
 
 
     
 
Güncellenme Tarihi
10/19/2017
Sitemize yeni soru-cevaplar eklenmekte ve hergün güncellenmektedir.
Sitemizdeki bilgilerden, orijinaline sadık kalmak şartıyla, alınıp istifade edilebilir.
Ziyaretçi Sayısı